Dijagnostika

Specijalistički pregled obavljamo pri prvom susretu sa pacijentom nas tzv prvi pregled, prilikom kojeg doktor uzimanjem anamneze i fizikalnim pregledom te utvrđivanjem stanja i postavljanjem dijagnoze prezentira plan i program terapije u našoj poliklinici.

U opštem dijelu pregleda uzimaju se sljedeći podaci od pacijenta, tzv. Anamneza:

 • lični podaci,
 •  glavne tegobe,
 • sadašnja bolest,
 • ranije bolesti,
 • porodična anamneza
 • psihosocijalna anamneza.

Specijalni pregled podrazumijeva procjenu funkcionalnog stanja pacijenta, tzv. Status functionalis, kada ljekar procjenjuje:

 • posturu (stav, držanje tijela)
 • hod
 • aktivnu i pasivnu pokretljivost trupa i extremiteta
 • tonus, trofiku i snagu mišića
 • refleksnu aktivnost
 • senzibilitet
 • antropometrijske mjere (mjere se obim i dužina ekstremiteta)
 • stanje periferne cirkulacije
 • test aktivnosti

Kada je neophodno, dijagnoza se postavlja timski, konsultacijom doktora drugih specijalnosti: neurologa, neurohirurga, ortopeda, reumatologa, vaskularnog hirurga.
Nakon postavljene dijagnoze pravi se individualni terapijski plan, optimalan za svakog pacijenta koji podrazumeva primjenu medikamenata, fizikalne terapije i kineziterapije.

Najmoderniji dijagnostički uređaji

GPS 130 POSTURAL LAB


Analizator posturalnog statusa obuhvata: Lux Podoskop, 3 Optičke kamere, Softverski paket i podesivo posturalno ogledalo. Statička procjena posture se vrši sa prednje, zadnje i bočne strane tijela. Na podoskopu se analiziraju svodovi stopala (odraz). Kompletna analiza se vrši softverskim paketom, a to obuhvata mjerenje određenih tjelesnih repera na osnovu kojih se dobijaju podaci da li/ne postoji određeno odstupanje u posmatranim ravnima.
Mogućnost analize: Detekcija kifoze, skolioze (lijeve, desne, kombinovane), lordoze; detekcija ravnog, konkavnog stopala (gazišta), kao i mnogih drugih parametara korišćenjem dodatnog instrumentarija za procjenu dužine ekstremiteta, dužine stopala, položaja i ugla ahilovih tetiva i dr.
Nakon završene analize, svaki pacijent dobija lični karton u kome je kompletan izvještaj sa slikama i tumačenjima. Ukoliko postoji potreba, stručni tim Master fizikala izrađuje korektivne programe vježbi (ilustrovane sa opisima).

IDIAG M360

Upotrebljava se za snimanje deformiteta u fleksibilnosti kičmenog stuba kod djece i odraslih, za dijagnostiku poremećaja stabilnosti i mobilnosti kičmenog stuba na nivou svakog pršljena. Prednost ovog aparata je sto pri snimanju nema zračenja.

IDIAG- analiza stanja kičme bez radijacije. Nešto sasvim novo na našim prostorima, jednostavan, neinvazivan uređaj koji za kratko vrijeme daje uvid u stanje kičme, mobilnost, stabilnost i posturu. Na osnovu nalaza svake individue pravi program vježbi,kako bi se popravilo trenutno stanje kičme. Ova inovativna tehnologija na našim prostorima ekspanziju će doživjeti tek za nekoliko godina.

IDIAG MOXY

Moxy uređaj-Moksi Monitor je NIRS (Blisko-infracrvena spektroskopija) uređaj koji mjeri nivo kiseonika u mišićima tokom treninga. Moksi jedinica je nosiva, bežično se povezuje na pametni uređaj kao što je tablet i uključuje softver za analizu. Pored izvornog softvera koji je kompanija napravila, drugi programeri su proširili izbor softvera za analizu dodatnih vrijednosti.  Može da se poveže jedan senzor, ali mnogi korisnici povezuju više senzora kako bi uporedili povrijeđene mišiće sa zdravima, različite mišiće koji su pod stresom ili promjene na mišićnim grupama koje se ne koriste mnogo tokom vježbe [5]. Moksi senzor je srce Moksi Monitor sistema. Njegove diode i foto detektori zajedno stvaraju spektrometar koji omogućava mjerenje kiseonika u mišićima. Potpuno funkcionalan i samostalan, Moksi senzor ima bateriju za napajanje, mikroprocesor za rad spektrometra i memorijski čip za skladištenje podataka; takođe ima radio predajnik za slanje podataka uživo na druge uređaje [7]. Moksi prenosi fiziološki nadzor iz laboratorije i u stvarni svijet sporta.

ULTRAZVUČNA DIJAGNOSTIKA

Radiološka je metoda koja je izrazito napredovala i dobila na popularnosti i širini korištenja u dijagnostici prije svega problema mišića, tetiva, ligamenata, zglobova, te ostalih mekih struktura tijela. Prednost ultrazvuka u odnosu na druge metode je što je komforan, nema zračenja, može se po potrebi ponavljati nebrojeno puta,  moguće je prikazati zglobove, ligamente u pokretu kao i protok krvi kroz krvne sudove kolor-doplerom te isključiti ili potvrditi postojanje tromboza.Ultrazvučna dijagnostika najčešće se koristi za dijagnosticiranje povreda tetiva,abnormalnosti mišića kao što su rupture(totalne i parcijalne) te kod raznih vidova nakupina tekućina i mekotkivnih tvorbi u mišićima. 

DENZITOMETRIJA(DEXA) PREGLED


Deznzitometrija je glavna metoda za mjerenje mineralne gustoće kostiju.Precizna metoda za mjerenje gustoće kostiju i jedini je način za dijagnostiku osteopenije i osteoporoze.
Procedura DEXA dijagnostike traje od 10 do 20 minuta, u zavisnosti od toga koji dio tijela se ispituje. Snimanje je potpuno bezbolno i ne zahtijeva pripremu. Morate biti mirni tokom pregleda, a posebno prilikom pozicioniranja DEXA skenera iznad regije koja se testira.DEXA je takodje pogodna za praćenje efekata liječenja osteoporoze i drugih stanja koja izazivaju gubitak koštane mase. Uz pomoć ove metode može se procijeniti individualni rizik za nastanak preloma.