Post-operativna rehabilitacija

Za potrebe tretmana postoperativne terapije koristimo širok spektar aparata, kineziterapiju, limfnu drenažu, masaže. Kako bismo pacijentima omogućili što brže vraćanje normalnim životnim aktivnostima, naš tim fizioterapeuta i doktora prilagođava termine Vašim potrebama.

Kroz postoperativnu terapiju radimo na oporavku od operacije, samog ožiljka, kao i na opštem oporavku, slabosti, te očuvanju pokreta i mobilnosti.

Nakon otpusta iz bolnice nužno je redovno pratiti napredak te uvoditi pravovremenu progresiju jačanja muskulature kao i povećanja opsega pokreta da bi se osigurao puni povratak snage, fleksibilnosti i funkcije. Najbrži i najsigurniji način da se vratite vašim svakodnevnim aktivnostima je rehabilitacija pod nadzorom fizioterapeuta stručnog u postoperativnoj rehabilitaciji.

Uz fizikalnu terapiju i radnu terapiju pacijent se osposobljava da po izlasku iz bolnice bude potpuno samostalan te bez pomoći drugih ljudi ili ortopedskih pomagala savladava i najveće prepreke poput penjanja uz stepenice.