Terapija kičme

Bolovi u leđima zahvataju većinu svjetske populacije u nekom trenutku u životu i upravo je ovaj simptom najčešći razlog za odlazak ljekaru.Pretežno sjedilački način života dodatno pojačava bolove uzrokovane poremećajima mišića i kostiju leđa. Treba imati na umu da je bol u leđima samo simptom, a ne bolest. Naime, njegovi uzroci mogu biti brojni. Ljekari navode čak oko 150 različitih uzroka bolova u leđima. Najčešća bol u leđima je ona mehanička, čak u 90 posto slučajeva, dok upalna bol čini jedan do pet posto svih slučajeva ove vrste bolova.
Kičma se kod odraslih osoba sastoji od 33 kralješka raspoređena u pet regija: 7 vratnih, 12 torakalnih, 5 lumbalnih, 5 sakralnih i 4 trtična. Kičma je fleksibilna jer se sastoji od relativno malih kostiju – kralježaka, koji su spojeni otpornim diskovima. 25 cervikalnih, torakalnih, lumbalnih i prvi sakralni kralježak čine zglobove koji olakšavaju i kontrolišu fleksibilnost kralježnice. Diskovi tokom kretanja i mirovanja podnose pritisak različite težine te kao jastuci podnose promjene u prijenosima sila.
Kod stajanja pritisak na diskove iznosi 100% dok se u sjedenju može povećati čak do 250% pa je jasno odakle nastaju i bolovi u leđima nakon dugotrajnog sjedenja.
Naime, u sjedenju su mišići leđa i corea opušteni pa kičma sama “nosi” svu težinu ovoga položaja. Pritisak na diskove se tokom ležanja spušta na oko 75%, a minimum koji se može postići ležanjem iznosi oko 25%. Da bi se pritisak na diskove, a time i na kičmu potpuno dokinuo, potrebno je kralježnicu – kičmu potpuno poravnati (tada je pritisak na diskove jednak 0), a to se postiže inverznom ili antigravitacijskom terapijom.

Vetebrae UTS

Tehnika liječenja kojom se može, primjenom mehaničke sile, povećati distanca između tijela pršljenova i između površina apofiznih zglobova, proširiti međupršljenske otvore i istegnuti okolna meka tkiva. Legitimnost je stekla pedesetih godina XX vijeka iako se pominje još iz doba Hipokrata.
Aplikaciona tehnika se vrši u ležećem položaju, pacijent je potpuno obučen, bilo da pacijent leži na stomaku ili na leđima. Položaj kičme pri trakciji će zavisiti od patologije. Prilikom ovog fizikalnog tretmana, proteže se kičma kako bi se odstranili pritisci sa određenih dijelova diskova koji trpe opterećenje. Na ovaj način se ispravlja kičma i poboljšava sposobnost tijela da samo zacijeli. Sama faza trakcije traje do 15 minuta, a sve vrijeme pacijent se komforno osjeća. Ova prostirka radi na principu vazdušnih komora, lagano isteže kičmu od sakralnog do cervikalnog djela, jača misiće leđa, ligamente i popravlja balans i posturu. Sa svojih pet sekcija koje se naduvaju a potom izduvaju različitim redoslijedom i brzinom, ona stvara efekat istezanja koji smanjuje napetost izmedju diskova smanjujući pritisak na kičmeni stub.
Čak i nekoliko minuta istezanja kičmenog stuba sedmično može imati veliki uticaj na naše fizičko i psihičko zdravlje.

Inverzna terapija

Inverznom ili antigravitacijskom terapijom se postiže potpuno dokidanje pritiska na kralješke i diskove pri čemu se pritisak među diskovima smanjuje na 0.Inverzivna terapija uključuje postavljanje u položaj potpunog obrnutog visa (okomito prema dnu, s glavom prema dole) ili položaj manjeg uglaa, ali i dalje u poziciji u kojoj je glava u nižoj poziciji od nogu. Tijelo pritom mora biti ravno, a kičma opružena. U ovom položaju se događa tzv. spinalna dekompresija i način je rasterećenja kralježnice. Ovim postupkom se nježno isteže kičma, smanjujući pritom pritisak u diskovima i zglobovima i pojačavajući prirodni proces cijeljenja oštećenih diskova.
Primjenom inverzne terapije poboljšava se protok krvi i izmjena hranjivih tvari u ozlijeđenom području. Negativan pritisak stvoren dekompresijom smanjuje pritisak unutar diska i pritisak na živce, odstranjujući pritom bol i disfunkciju i dozvoljavajući da hernija i bulbing diska budu uvučeni natrag na odgovarajuće mjesto čime se otklanjaju bolovi, a kralježnica “vraća” u svoj željeni položaj.
Antigravitacijska terapija smanjuje gravitacijski pritisak s diskova i živaca u kčmii te povećava prostor među kralješcima. Radi se o terapiji kojom se istezanjem kičme smanjuje bol u leđima.

inverzivni sto terapija kičme