dr. Bojan Pavlović u posjeti N.K. Rijeka

Radni vikend je iza nas, posjeta Fudbalskom klubu Rijeka i dogovor o budućoj saradnji a nakon toga uspješno završena edukacija u Ferari centru u Italiji.